Spring naar inhoud

Vragenlijst Vrijwilliger

  Voornaam (verplicht):

  Familienaam (verplicht):

  E-mailadres (verplicht):

  Straat en huisnummer:

  Telefoon/GSM:

  Ik wil:
  in de stuurgroep zitten (vergadering waarin het reilen en zeilen wordt besproken, deze zullen ook thematisch georganiseerd worden)af en toe komen poetsenadministratie helpen bijhouden (herberg)administratie helpen bijhouden (facturatie en afrekening van gebruikers)flyerenaf en toe de herberg open houdenop een vaste basis de herberg open houden (vb. maandelijks)de kinderhoek helpen beheren (materiaal sorteren, ordenen, vernieuwen...)afwassende stock beherenleveranciers ontvangenhelpen met klusjeshelpen in de tuinboodschappen doencommunicatie (online en offline) onderhoudende vrijwilligerslijst beherenvrijwilligers opleiden en coachende was doenhet kinderkoor helpen op woensdagnamiddag of zaterdagnamiddagde Ledebirds helpen bij hun werking

  Ik wil (zelf in te vullen):

  Oproep:
  In het weekend van 21/22 september willen we een feest organiseren op de Standaertsite voor alle buren, geïnteresseerden, partners. De Broederij bestaat dan net een jaar. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die willen meedenken en mee organiseren.

  Ik wil meehelpen met de voorbereidingenIk wil tijdens het feest zelf zeker een handje helpen

  Privacy
  Jouw persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden binnen Standaertgroep vzw. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen zonder jouw toelating. Je kan jouw gegevens op elk moment opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen door contact op te nemen met Standaertgroep vzw, Standaertsite 1, 9050 Ledeberg, info@debroederij.gent

  Akkoord: