Spring naar inhoud

Coworking Equality


Evenementgegevens


EQUALITY//ResearchCollective (HOGENT) is een onderzoekscentrum dat inzet op het bevorderen van kwaliteit van leven en mensenrechten van mensen in kwetsbare leefsituaties. Om dit mogelijk te maken, zetten we in op praktijkgericht onderzoek, waarbij we nauw samenwerken met de gemeenschap en willen inzetten op kennis van mensen in kwetsbare situaties. De komende weken strijken we neer op de Standaertsite in Ledeberg en hopen we contact te leggen met verschillende organisaties en mensen, waar we mogelijks in de toekomst mee kunnen samenwerken. We kijken er naar uit jullie te ontmoeten.